https://www.youtube.com/watch?v=PLtLN2WrWi4

Andrew Cole tâng bóng cùng Đỗ Kim Phúc  ngày 20/6/2015 tại SÂN VẬN ĐỘNG BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Bình Luận

comments