Anh ấy chắc ở biệt thự hay bố làm to gì rồi ! @@ sướng vãi ra