Em làm vậy ai sửa giày được nữa 18+

[jw7-video]https://r7—sn-8qj-i5oe6.googlevideo.com/videoplayback?ipbits=0&signature=360EBDDACD8762921821EA0E7C6F35643F4FF014.5F7691C8957AA04667C3FA8CBE308CE39F74CDC1&source=youtube&sparams=dur,ei,expire,id,ip,ipbits,itag,lmt,mime,mip,mm,mn,ms,mv,pl,ratebypass,requiressl,source&ratebypass=yes&itag=22&pl=20&ei=2S5rWfKMNqOu8gT3oJPICw&requiressl=yes&mime=video/mp4&lmt=1500081023966072&key=cms1&id=o-AKh9oEW7IEK_3WGU1LH0v8J9FZo388gTplExNEVnBZ2N&expire=1500218169&ip=2001:19f0:5:4c1:5400:ff:fe51:7953&dur=3754.945&signature=&cms_redirect=yes&mip=14.162.47.130&mm=31&mn=sn-8qj-i5oe6&ms=au&mt=1500199475&mv=m [/jw7-video]

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.