Nữ sinh thời nay, đi học mà đánh bạn như dân giang hồ.